Phó Chủ tịch Quốc hội Venezuela Enrique Márquez. (Nguồn: elinformador.com.ve)

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Venezuela Enrique Márquez, thuộc liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập, tuyên bố các cuộc họp với chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro nhằm tiến tới đàm phán để giải quyết bất đồng “đã chỉ làm mất thời gian.” 

Trong một thông cáo ra cùng ngày, ông Márquez cho rằng chính phủ thực sự không muốn có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và việc một số thành viên chính phủ tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm ông Maduro không thể thực hiện trong năm nay “cản trở sự hiểu biết” giữa hai bên.

Ngày 21/9, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đã loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân ngay trong năm nay và chỉ có thể diễn ra vào giữa quý 1 năm tới trong trường hợp MUD đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều kiện mà phe đối lập đã nhiều lần đưa ra để đối thoại đó là việc tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm người đứng đầu nhà nước trước khi kết thúc năm 2016, để tiến hành tổng tuyển cử trước hạn. Ngày 13/9, cả phe cầm quyền và phe đối lập khẳng định đã có 2 lần nhóm họp để bàn về khả năng đối thoại.

Phe đối lập MUD đã nhiều lần tổ chức biểu tình gây áp lực yêu cầu CNE đẩy nhanh các thủ tục của quá trình trưng cầu ý dân ngay trong năm nay bởi nếu sau thời điểm này và trong trường hợp Tổng thống Maduro thất bại, cũng sẽ không thể tổ chức tổng tuyển cử trước hạn. Lúc đó, Phó Tổng thống, cũng là người của đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền, sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước theo quy định của Hiến pháp và đây là điều mà phe đối lập không muốn./.