Ngày 2/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2136/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Hiệp định này đã được ký ngày 6/7/2001 tại Warsaw, Ba Lan.

Quyết định nêu rõ, Hiệp định được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định; đồng thời hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của Việt Nam biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp đinh./.

(TTXVN/Vietnam+)