Ngày 17/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 726/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Oman về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo bằng văn bản cho Oman để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 12 của Hiệp định./.

(TTXVN/Vietnam+)