Thủ tướng Chỉnh phủ vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với mục tiêu phấn đấu doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Mục tiêu chung của kế hoạch là duy trì và phát triển vị thế của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là một trong những Tập đoàn kinh tế nông nghiệp mạnh trong nước và trong khu vực, giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và đảm bảo xã hội trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hàng năm đạt 22%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn nhà nước bình quân hàng năm đạt 24%; nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm khoảng 3.500 tỷ đồng; đầu tư phát triển hàng năm trên 15.000 tỷ đồng; tạo thêm 70.000-80.000 việc làm mới (cả trong nước và ngoài nước), nâng tổng số lao động Tập đoàn lên 200.000 người đến năm 2015.

Theo kế hoạch, Tập đoàn sẽ đầu tư thâm canh, khai thác có hiệu quả vườn cây cao su hiện có; tiếp tục trồng mới ở những nơi có đủ điều kiện và trồng tái canh theo hướng thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất. Thực hiện trồng mới khoảng 200.000ha, trong đó ở trong nước 60.000ha, ngoài nước 140.000ha. Đến năm 2015, tổng diện tích đạt khoảng 500.000ha.

Về công nghiệp chế biến mủ cao su, Tập đoàn sẽ đầu tư nâng công suất cơ sở chế biến hiện có, xây dựng mới ở vùng có đủ nguyên liệu theo quy hoạch để đảm bảo chế biến hết sản lượng mủ khai thác của Tập đoàn và một phần của các thành phần kinh tế khác. Đến năm 2015, tổng sản lượng chế biến và tiêu thụ toàn Tập đoàn đạt khoảng 400.000 tấn cao su. Đầu tư, cải tạo nâng cao công suất chế biến gỗ, tăng gấp đôi công suất tinh chế, sản lượng quy đổi khoảng 50.000 m3; tiếp tục mở rộng sản xuất gỗ nhân tạo (MDF), đến năm 2015 sản lượng đạt khoảng 400.000 m3.

Về sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su, Tập đoàn sẽ duy trì và phát triển các sản phẩm công nghiệp đã có, phát triển mạnh các sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên; phấn đấu đến năm 2015 có sản lượng 1 triệu bộ xăm lốp và các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm, công suất 10.000-15.000 tấn/năm; tiếp tục đầu tư một số dự án đang triển khai dở dang trên cơ sở bảo tồn và hiệu quả nguồn vốn, đồng thời thoái vốn các dự án đã đủ điều kiện theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt./.