Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nội dung Hiệp định khoản vay hỗ trợ tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Khoản vay nói trên với đại diện ADB.

Theo đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý để ký Hiệp định Khoản vay này với ADB; đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định sớm có hiệu lực thi hành.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tiểu ban liên Bộ về Khoản vay như cam kết với ADB.

Trước đó, tại Thông báo số 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, để khai thác tốt nguồn vốn vay này cũng như bảo đảm nguồn trả nợ ADB theo đúng cam kết, các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao đàm phán, bố trí sử dụng nguồn vốn vay phải chủ động phối hợp và thực hiện các giải pháp phù hợp để giải ngân nhanh, sử dụng hiệu quả số tiền vay này./.

(TTXVN/Vietnam+)