Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Arập Ai Cập về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên.

Trước đó, ngày 18/8/2010, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Arập Ai Cập tại Việt Nam Alaa Elleissy, thay mặt Chính phủ Arập Ai Cập đã chính thức ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ./.