Mỹ và Philippines vừa ký ba thỏa thuận trị giá 65 triệu USD để thực hiện các hoạt động trong năm 2012 nhằm hỗ trợ Quan hệ đối tác cho tăng trưởng (PFG), Chương trình cải thiện gia đình và sức khỏe, và Chương trình phát triển Hòa bình ở Mindanao.

Phó Giám đốc Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Donald Steinberg cho biết các thỏa thuận nêu trên sẽ hỗ trợ việc thực hiện các chương trình thúc đẩy tăng trưởng toàn diện theo PFG, tăng cường cung cấp dịch vụ y tế nhằm hỗ trợ Sáng kiến chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân của Philippines, và cải thiện quản trị địa phương và khuyến khích phát triển dựa vào cộng đồng tại Mindanao.

PFG là một chương trình 5 năm hỗ trợ Philippines đạt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và toàn diện hơn.

Giám đốc phái đoàn USAID-Philippines Gloria D.Steele, cho biết PFG sẽ được thực hiện theo tinh thần trách nhiệm tương hỗ, căn cứ vào cam kết của Chính phủ Mỹ và Philippines để thực hiện việc thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng toàn diện.

PFG được thực hiện từ cuối năm 2011, tập hợp 15 cơ quan liên bang của Chính phủ Mỹ cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Philippines. Philippines là một trong bốn quốc gia được lựa chọn tham gia chương trình này của Mỹ./.