Pho bien cac diem moi cua Hien phap nam 2013 cho kieu bao hinh anh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/6, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị có sự tham dự của gần 100 kiều bào và gia đình có người thân đang sinh sống tại nước ngoài, ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, đã thông tin đầy đủ tới kiều bào về vai trò và một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp của Nhà nước và nhân dân.

Nhấn mạnh về Chương "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" là chương có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện, ông Trần Văn Bảy cho biết, với quan niệm đề cao chủ quyền Nhân dân trong Hiến pháp, coi quyền lập hiến cao hơn quyền lập pháp; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phải được xác định ở vị trí trang trọng hàng đầu trong một bản Hiến pháp. Việc thay đổi này là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp của nhiều nước trên thế giới, thể hiện quan điểm đề cao nhân tố con người của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã có sự phân biệt sự khác nhau giữa “quyền con người” và “quyền công dân." Theo đó, quyền con người được quan niệm là quyền tự nhiên vốn có của con người từ lúc sinh ra; còn quyền công dân, trước hết cũng là quyền con người, nhưng việc thực hiện nó gắn với quốc tịch, tức là gắn với vị trí pháp lý của công dân trong quan hệ với Nhà nước, được Nhà nước đảm bảo đối với công dân của nước mình.

Tại Hội nghị, kiều bào cũng bày tỏ sự đồng tình với những điểm được quy định trong Hiến pháp 2013, cụ thể là trách nhiệm của Nhà nước và những đảm bảo của Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, quyền công dân được quy định đầy đủ trong các điều luật.

Theo ông Trần Văn Bảy, ngoài nguyên tắc như “quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Điều 14); ở hầu hết các điều đều quy định trách nhiệm và đảm bảo của Nhà nước như Điều 17 “Nhà nước bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”; Điều 28 “Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”… và ở nhiều điều khác. Chính những điểm này đã tạo sự đồng tình cao đối với người dân trong nước và kiều bào./.

Nguyễn Chung (TTXVN/Vietnam+)