Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho các cá nhân tại buổi lễ. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 5/11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2015-2020).

Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được qua các phong trào thi đua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Tuyên Quang là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có vai trò, vị trí quan trọng đối với đất nước, tuy đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển nhưng vẫn là một tỉnh nghèo còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc và đạt mức trung bình của cả nước, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang thực hiện các phong trào thi đua cần chú trọng đến việc xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử của quê hương.

Đồng thời, tỉnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng thi đua và tấm gương thi đua của Bác đến với mỗi người dân, để dân hiểu, dân tin và dân làm; cần chú ý hơn nữa đến các biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đặc biệt, tỉnh chú trọng công tác khen thưởng, phát hiện, đánh giá đúng, khen thưởng công bằng, giúp người lao động sáng tạo và hăng say trong lao động...

Trong 5 năm (2011-2015), phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tỉnh Tuyên Quang có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, được tổ chức thực hiện sâu rộng đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 14,08%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước 2 năm so với kế hoạch.

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Bêtông hóa đường giao thông nông thôn” với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm,” toàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng trên 2.700km đường giao thông nông thôn, làm thay đổi căn bản diện mạo ở khu vực nông thôn, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân; hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển...

Tại Đại hội, tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc với tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt trên 8%/năm (tính theo giá so sánh năm 2010); đến năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm...

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, các cấp chính quyền, phát huy năng lực vận động quần chúng của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng nhân rộng những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt;” kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng, nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tổ chức gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Nhân dịp này, tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương, khen thưởng 443 tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015./.