Pho Chu tich Quoc hoi: Dai hoi ASOSAI 14 thanh cong vuot xa mong doi hinh anh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14. (Ảnh: TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) và Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong ba sự kiện đa phương lớn nhất tổ chức tại Việt Nam trong năm nay.

[Đại hội ASOSAI lần thứ 14: Toàn văn Tuyên bố Hà Nội]

Nói điều trên tại "Hội nghị tổng kết Đại hội ASOSAI 14" tổ chức chiều 18/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ, sự thành công của đại hội là vượt xa sự mong đợi.

“Trên tinh thần và đường lối đối ngoại của Đảng hiện nay là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế uy tín của đất nước, sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của một cơ quan chuyên môn còn khá trẻ trong phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới,” Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc trọng trách mới là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Nhìn lại Đại hội ASOSAI 14, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên tổng kết, đại hội đã thông qua Tuyên bố Hà Nội. Đây là văn kiện chính thức của đại hội với mục đích truyền tải những thông điệp quan trọng nhất.

Tuyên bố Hà Nội theo ông đã đề ra các hành động thiết thực trong đó có thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong cộng đồng ASOSAI, phát triển năng lực cho các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Với trọng trách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, theo ông, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung xây dựng kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI.

Ngoài ra, phía Kiểm toán Nhà nước sẽ hiện thực hóa các ưu tiên của Tuyên bố Hà Nội, khẳng định vai trò của tổ chức ASOSAI trong việc giải quyết các vấn đề của môi trường.

Vấn đề nữa được ông nhắc tới là Việt Nam sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ giữa ASOSAI và các tổ chức kiểm toán tối cao khu vực và thế giới, giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và các nước khác./.

Tăng cường kiểm toán môi trường. (Nguồn: VNEWS)
Xuân Dũng (Vietnam+)