Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 1/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu thường trực Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được gặp mặt Đoàn đại biểu thường trực Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày.

Thành phần đoàn gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban, Phó Trưởng ban liên lạc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày 54 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trân trọng nhắc lại quá khứ hào hùng của cả dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự có mặt của các đại biểu tại cuộc gặp mặt này đã nhắc nhở về những tháng ngày hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Họ là những nhân chứng sống, với lòng yêu nước nồng nàn, khí tiết cách mạng kiên trung, bất khuất đã một lòng, một dạ bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn là chính sách trọng điểm, được ưu tiên trong hệ thống chính sách xã hội của Việt Nam.

Năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đã được sửa đổi căn bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm của riêng Nhà nước mà trong nhiều năm qua, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công đã phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực và trở thành trách nhiệm xã hội, tình cảm và nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã biểu dương Thường trực Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày và các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các tỉnh, thành phố trong suốt những năm qua đã bền bỉ như cánh chim không mỏi, thầm lặng kết nối nghĩa tình đồng đội, nối dài truyền thống cách mạng vẻ vang bằng những hành động thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sỹ cộng sản, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là tấm gương sáng để giáo dục con cháu trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tăng cường công tác nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên./.