Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hoàn thiện tổ chức, hệ thống số liệu và rà soát từng dự án, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai mô hình đối tác công-tư (PPP) là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP với các Bộ, ngành, địa phương vào ngày 30/6 tại Hà Nội.

Sau cuộc họp giao ban lần trước, công tác triển khai các nhiệm vụ liên quan đến triển khai mô hình đầu tư mới và cần thiết này vẫn còn nhiều vấn đề.

Trong quý 1/2015, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định quan trọng về PPP và lựa chọn nhà đầu tư, được coi là khung pháp lý quan trọng của chương trình PPP Việt Nam, được cộng đồng nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, việc ban hành các thông tư hướng dẫn chung và riêng từng lĩnh vực vẫn còn chậm. Nhiều ngành, địa phương cho rằng đây là vướng mắc lớn làm cho nhiều dự án PPP "dậm chân tại chỗ".

Bên cạnh đó, một số Bộ, ngành cũng chưa hoàn thiện nhiệm vụ rà soát lại danh mục dự án PPP, lựa chọn dự án để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm điểm cụ thể một số dự án điển hình như Đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, nhà máy xử lý nước thải An Nghiệp, đường liên cảng Nhơn Trạch, dự án cấp nước nông thôn ở một số địa phương cho thấy các dự án đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và có những khó khăn nhất định về thủ tục, phân định trách nhiệm tài chính...

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo nhanh chóng có những biện pháp tổng thể, rà soát, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai mô hình đầu tư này.

“Các Bộ, ngành chủ động xây dựng sớm để ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện đầu tư theo mô hình PPP trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở Nghị định 15/2015/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành, địa phương chậm nhất cuối năm nay phải hình thành toàn bộ hệ thống số liệu, triển khai các dự án để tổng hợp, có giải pháp đôn đốc, triển khai... theo yêu cầu đề ra.

Đồng ý với chủ trương triển khai một số dự án PPP tiên phong, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần lựa chọn các dự án quy mô lớn, thời gian triển khai dài để xây dựng "hình ảnh" thu hút PPP với cộng đồng tổ chức tài chính, nhà đầu tư, tài trợ quốc tế như đề xuất của Văn phòng nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xúc tiến nguồn vốn ODA để thành lập nguồn vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP./.