Ảnh minh họa. (Nguồn: china.com)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan đề xuất, tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản số 2325a/VPCP-KGVX.

Theo văn bản này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại./.