Sáng 29/1, trước thềm Tết cổ truyền Tân Mão 2011, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Tôn giáo Chính phủ trong năm 2010, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, năm vừa qua, nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất Việt Nam đã liên tiếp đạt được kết quả tốt trong phát triển kinh tế, xã hội. GDP cả năm đạt 6,68%, an ninh, chính trị được giữ vững. Trong thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ năm 2011, Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo còn diễn biến phức tạp, khó lường và chứa đựng nhiều khó khăn hơn so với năm vừa qua.

Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện các hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà Việt Nam. Trước tình hình đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch đảm bảo đời sống tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Là cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất về công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cần không ngừng tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác tôn giáo, tổ chức tốt việc thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp lý liên quan, đảm bảo cho bà con có đạo yên tâm sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Phó Thủ tướng căn dặn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ có biện pháp nâng cao trình độ, hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm hơn đến đời sống của tập thể cán bộ, chuyên viên trong đơn vị, trong ngành.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết năm 2010, công tác tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các tôn giáo trong cả nước hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng đường hướng hành đạo đã đề ra. Đến nay, đã có 32 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Nhiều hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện đã được bà con có đạo triển khai trên khắp mọi vùng miền của đất nước.

Trong năm 2011, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo để phù hợp hơn với tình hình thực tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo cho bà con có đạo yên tâm hành đạo, tích cực chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội./.