Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011, chiều 23/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi đối thoại với tri thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Buổi đối thoại có chủ đề “Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, hiệu quả trong tuổi trẻ và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế.”

Đây là dịp để trí thức trẻ trong Khối bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Phó Thủ tướng Chính phủ về các nội dung như chính sách trọng dụng nhân tài của Chính phủ trước tình trạng "chảy máu chất xám" trong trí thức trẻ hiện nay; phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các giải pháp tạo môi trường làm việc lành mạnh, thuận lợi để thanh niên cống hiến và trưởng thành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên; phát triển công nghệ cao - chìa khóa để hội nhập và phát triển; chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với thanh niên năm 2011 và các giải pháp của Chính phủ để thúc đẩy chiến lược phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Trao đổi với các thanh niên tiêu biểu, các cán bộ làm công tác Đoàn trong Khối, Phó Thủ tướng vui vẻ kể lại những kinh nghiệm, ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc của mình trong thời gian hoạt động Đoàn.

Phó Thủ tướng cho rằng công tác Đoàn giúp cho mỗi thanh niên, trí thức trang bị những vốn sống hết sức quý báu trước khi bước vào đời; đồng thời cũng là môi trường tôi luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm phấn đấu thực hiện lý tưởng, hoài bão tuổi trẻ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng để làm tốt công tác Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phải thường xuyên trang bị cho mình tri thức, làm chủ công nghệ, có quan hệ tốt với thanh niên, các cấp lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm.

Trao đổi với các bạn thanh niên trong Đoàn khối về chính sách để thu hút thanh niên, tuổi trẻ cả nước vào tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách đối với thanh niên theo từng thời kỳ, căn cứ vào tình hình đất nước, để tập hợp, phát huy tối đa sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ cả nước trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao đổi về những khó khăn, thách thức cũng như những lợi thế của đất nước trong tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị thanh niên cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phát huy vai trò lực lượng xung kích tháo gỡ các nút thắt đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi khó khăn, thách thức gắn liền với chức năng quản lý Nhà nước của bộ, ngành, vì vậy Phó Thủ tướng mong muốn Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương tại từng bộ, ngành liên quan cần chủ động nghiên cứu, tập hợp và đề xuất các giải pháp góp phần cùng Chính phủ từng bước giải quyết các tồn tại, cản trở sự phát triển chung của đất nước.

Bày tỏ sự tin tưởng đối với thanh niên Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Phó Thủ tướng để nghị thanh niên trong Khối làm tốt hơn nữa công tác đoàn tại cơ quan, đơn vị, không ngừng chủ động, sáng tạo trong công tác và hoạt động đoàn, nỗ lực phấn đấu để xây dựng Đoàn khối ngày càng phát triển vững mạnh.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương được thành lập từ tháng 6/2007 trên cơ sở hợp nhất các tổ chức đoàn trước đây gồm Khối I, Khoa giáo, Nội chính, Đối ngoại, Dân vận, Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng.

Hiện nay, Đoàn Khối có gần 6 vạn đoàn viên thanh niên; trong đó 90% đạt trình độ đại học, hơn 3.000 đoàn viên có trình độ trên đại học, hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)