Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đánh giá cao Báo cáo "Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ" do Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới thực hiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, báo cáo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế Việt Nam và đã đưa ra được định hướng lớn, dài hạn cho Việt Nam đến năm 2035.

Báo cáo sẽ là tài liệu quan trọng để Chính phủ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển đất nước trong thời gian tới. Phó Thủ tướng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam trong việc thực hiện những mục tiêu tổng quát, đặc biệt là những mục tiêu được nêu ra trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Nhấn mạnh Việt Nam cần nhiều biện pháp tổng thể để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới nếu không muốn bị tụt hậu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động; đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển; tiếp tục tái đầu tư, đẩy mạnh huy động nguồn lực từ người dân để đầu tư sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế Việt Nam khó phát triển. Bên cạnh đó, vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một thách thức đối với Việt Nam.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng thể chế, hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực khi Việt Nam hội nhập sâu với thế giới; đồng thời hỗ trợ Việt Nam ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim chúc mừng thành công Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng Thế giới trong việc hợp tác với Việt Nam trong tương lai.

Thông báo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Báo cáo "Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ," Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim bày tỏ ấn tượng về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua; đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới và Việt Nam sẽ hợp tác để thực hiện các mục tiêu được nêu ra trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cũng cam kết sẽ tìm kiếm mọi nguồn tài chính ưu đãi có thể để hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Ông Jim Yong Kim tin tưởng rằng với sự nỗ lực của mình, Việt Nam sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn tiếp theo./.