Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 1/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn 42 chức sắc tôn giáo đại diện cho 38 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo nhân dịp đoàn được mời tham dự lễ míttinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015).

Đây là những chức sắc tiêu biểu trong hoạt động tôn giáo, hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn có định hướng cho các tôn giáo thực hiện đồng hành cùng dân tộc theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bày tỏ vui mừng được tiếp các vị đại biểu đại diện các tôn giáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào các tôn giáo lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cách đây 70 năm, nhân dân ta, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tập hợp trong Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã phá tan xiềng xích nô lệ làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc.

Ngay sau ngày thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sáu nhiệm vụ cấp bách, trong đó, tuyên bố: tôn giáo tự do, giáo lương đoàn kết. Xuyên suốt và kế thừa quan điểm đó, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tôn giáo hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.

Phó Thủ tướng khẳng định: Những năm qua, đồng bào các tôn giáo đã có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, đồng bào đã thể hiện lòng yêu nước, đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, nêu nhiều tấm gương sáng cho thế hệ sau về lòng dũng cảm.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, đồng bào đã tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo," tích cực tham gia công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước, gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Phó Thủ tướng cho rằng 70 năm qua, kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay, đất nước Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách, giành nhiều thắng lợi trên con đường phát triển quốc gia, dân tộc.

Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, kinh tế được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Có được những thành tựu trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn dân ta; trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Phó Thủ tướng tin tưởng các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp và dưới sự hướng dẫn của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo sẽ cùng đất nước, dân tộc vượt lên những thách thức từ bên trong và bên ngoài, chung tay xây dựng đưa đất nước mỗi ngày một ổn định, phồn thịnh, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt một số tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam là đất nước đa dạng về tôn giáo; tuy niềm tin khác nhau, nghi thức thờ cúng khác nhau nhưng các tôn giáo luôn sống hòa bình, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Đường hướng của các tôn giáo ở Việt Nam đều giống nhau, đó là vì đạo pháp, vì dân tộc, có nghĩa vụ đáp lại sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, mọi hoạt động của tôn giáo đều hướng tới gắn kết vì lợi ích quốc gia.

Các chức sắc tôn giáo mong muốn các chính sách của Đảng, Nhà nước tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho các công tác xã hội hóa như y tế, giáo dục, hoạt động từ thiện, để các tôn giáo cống hiến nhiều hơn; tạo điều kiện cho các tôn giáo phát huy truyền thống của mình và giúp các tôn giáo có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đưa luật đi vào cuộc sống tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến của các chức sắc tôn giáo, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mong muốn các chức sắc tôn giáo không chỉ là công dân gương mẫu mà còn là tấm gương để nhân dân, cộng đồng học tập./.