Chiều 15/2, thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Ban Tiếp công dân Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cán bộ tiếp dân tiếp tục phát huy truyền thống, trở thành cầu nối, người đại diện của Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến để tích cực giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Thủ tướng nêu rõ tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm lớn để giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề mà các cấp khác chưa giải quyết được. Cán bộ tiếp dân phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để giải quyết.

Biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân Trung ương với tám cơ quan phối hợp, đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, đã có nhiều cố gắng trong vận động, giải thích cho công dân, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề đặt ra giữa Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ tại Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức chu đáo việc tiếp công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại-tố cáo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhằm giảm thiểu các điểm nóng về khiếu kiện, đặc biệt là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là trong bối cảnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài để xử lý dứt điểm, tăng cường theo dõi, kiểm tra xử lý rốt ráo các vụ việc. Ban Tiếp công dân Trung ương củng cố hơn nữa về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức, tiếp tục bổ sung cán bộ hiểu biết pháp luật, có khả năng vận động quần chúng.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm tới công tác tiếp dân cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ tiếp dân, bảo đảm cho cán bộ tiếp dân yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định Thanh tra Chính phủ nhận thức việc tiếp công dân là công việc trọng tâm của cơ quan, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trực tiếp trao đổi, giải quyết các vụ việc cho người dân./.