Ngày 17/3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018 trong 3 tháng của năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua.

Là một tỉnh miền núi, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự chung tay, đồng lòng, quyết tâm cao nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, thu nhập bình quân đầu người, giáo dục, y tế, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Điện Biên vẫn còn yếu về hạ tầng nên các đề án xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch lịch sử cần phải hoàn tất thủ tục để triển khai trên tinh thần, trách nhiệm cao của các cấp, ngành liên quan.

Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Điện Biên là rất lớn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển du lịch ở Điện Biên cần chú trọng phát huy giá trị lịch sử, yếu tố gốc của lịch sử, khi tôn tạo các di tích lịch sử cần chú trọng, nêu cao tinh thần tôn trọng lịch sử, có sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý tỉnh Điện Biên, du lịch muốn phát triển có hiệu quả thì địa phương cần có những cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo sức hút hơn nữa với các nhà đầu tư. Điện Biên cũng có tiềm năng về du lịch cộng đồng, nếu khai thác và phát huy được lợi thế này thì du lịch Điện Biên sẽ có sức hấp dẫn hơn.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển du lịch cộng đồng là rất cần nhưng khi thực hiện, triển khai kiên trì, tránh nóng vội mà làm ảnh hưởng đến các yếu tố tự nhiên...

Liên quan đến vấn đề giáo dục, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tỉnh Điện Biên cần đào tạo có quy hoạch, trọng điểm theo yêu cầu thực tế. Vấn đề giáo dục vùng núi ở Điện Biên nói riêng, vùng cao Tây Bắc nói chung có những đặc thù, khó khăn cơ bản, do vậy địa phương cần có các chính sách phù hợp để đảm bảo con em cộng đồng các dân tộc được đi học; cần tính toán căn cơ để chất lượng đầu ra của giáo dục không chỉ của Điện Biên mà của cả đồng bào dân tộc ở Tây Bắc được nâng lên.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì, chỉ đạo các thành viên trong bộ, ban, ngành Trung ương giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, đề xuất mà tỉnh Điện Biên nêu ra tại buổi làm việc, như nguồn kinh phí thực hiện Dự án khoanh vùng, cắm mốc, cấp quyền sử dụng đất các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương đầu tư mới, bổ sung cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú; chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ nhà trẻ.

Bên cạnh đó là việc tiếp tục đầu tư nguồn vốn xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ; bố trí nguồn vốn để triển khai một số dự án bảo tồn, tôn tạo một số dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia; bổ sung nguồn vốn triển khai dự án xây kè, nạo vét lòng hồ Pa Khoang; bố trí vốn để triển khai bảo tồn một bản truyền thống; hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên các chương trình, dự án để đào tạo cô đỡ thôn bản vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản…. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm 2017. Trên các mặt y tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh ... đã có những chuyển biến tích cực.

Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, giám sát dịch tễ thực hiện có hiệu quả; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 48% (năm 2015) xuống còn hơn 37% (năm 2018); công tác quân sự, quốc phòng được triển khai toàn diện, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp, tổ chức đảng các cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiệ các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 39- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, tỉnh Điện Biên còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Cụ thể là cơ cấu chuyển dịch còn chậm, nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, văn hóa xã hội chưa đạt được mục tiêu; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế; khả năng thu hút, kêu gọi đầu tư còn thấp; chất lượng giáo dục chưa đồng đều; chất lượng đào tạo nghề còn thấp, cơ cấu ngành nghề chưa phù hợp; chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế còn thấp...

Trước đó, ngày 16/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã dâng hoa, viếng Nghĩa trang A1; thăm và tặng quà cho 2 hộ gia đình chính sách, hộ cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ./.

Xuân Tư-Tuấn Anh-Hải An (TTXVN/Vietnam+)