Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue du hoi nghi phat trien Thanh pho Vinh hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 8/9, tại thành phố Vinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được và đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An và Thành phố Vinh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong quá khứ cũng như hiện tại, thành phố Vinh đã minh chứng về tầm vóc, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của thủ phủ tỉnh Nghệ An và là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm đổi mới, Thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cơ sở hạ tầng được xây dựng vững chắc, hệ thống giao thông tương đối phát triển. Nhiều công trình kinh tế, kỹ thuật, văn hóa lớn được xây dựng, nhiều khu đô thị mới đã mọc lên. Kinh tế phát triển ổn định, thường xuyên giữ mức tăng trưởng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

'Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc']

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, bao gồm: xây dựng và phát triển thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục-đào tạo; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 29/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Đây là yếu tố mở ra cơ hội thay đổi tầm nhìn, vai trò, vị thế của Thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An, đồng thời tạo ra động lực phát triển mới cho thành phố Vinh, phấn đấu xây dựng thành phố Vinh xứng tầm với các giá trị lịch sử và văn hóa, đồng thời là cơ hội để bứt phá vươn lên trở thành đô thị trung tâm vùng.

Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá, với lợi thế về vị trí địa lý, có lịch sử phát triển lâu đời, Thành phố Vinh luôn được xác định là một đô thị trung tâm, không những đối với tỉnh Nghệ An mà cả khu vực Bắc Trung Bộ và mang tầm quốc gia trên một số lĩnh vực.

Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là một trong 5 thành phố công nghiệp lớn nhất Miền Bắc xã hội chủ nghĩa chi viện cho tiền tuyến lớn Miền Nam. Sau hơn 40 năm đổi mới, Thành phố Vinh đã trở thành đô thị loại 1 với quy mô dân số trên 500 ngàn người; tính năng động, đầu tàu phát triển của thành phố được khẳng định rõ nét.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 và rộng hơn là thực hiện Nghị quyết 26 Bộ Chính trị của tỉnh Nghệ An và Thành phố Vinh còn có những hạn chế, khuyết điểm. Ngay trong Thông báo Kết luận số 55 của Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ, Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ những hạn chế của Thành phố Vinh, đó là tốc độ kinh tế tăng trưởng tuy ở mức khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với vị thế của Thành phố và chưa đạt mục tiêu đề ra; hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nguồn lực chủ yếu còn dựa nhiều vào ngân sách Nhà nước; cải thiện môi trường thu hút đầu tư chưa tương xứng tiềm năng, chưa thu hút đầu tư những dự án có quy mô, tầm cỡ, tạo đột phá lớn; quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, môi trường có nhiệm vụ chưa tốt, không gian đô thị chậm được mở rộng nên quy mô, chức năng của đô thị trung tâm khu vực còn hạn chế.

Mặt khác, một số lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, y tế, tài chính-tín dụng-ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin… đang từng bước hình thành yếu tố trung tâm vùng nhưng chưa thực sự rõ nét, phạm vi, mức độ, tầm ảnh hưởng, tác động lan tỏa của Thành phố Vinh đối với vùng Bắc Trung Bộ còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An và Thành phố Vinh tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng quan điểm, tư tưởng, nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai có hiệu quả, trong đó vận dụng sáng tạo các giải pháp vào từng lĩnh vực, địa phương để phát triển thành phố Vinh sớm đạt mục tiêu trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, toàn cầu hóa và xu thế của các nền kinh tế thế giới không ngừng vận động đổi mới hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, Thành phố Vinh phải đi đầu trong cuộc “cách mạng” ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào quản trị, điều hành và phát triển. Mặt khác, cũng cần chủ động ban hành cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực trong đó chú trọng khuyến khích nội lực và huy động đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển toàn diện Thành phố Vinh.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất Chính phủ về những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển Thành phố Vinh nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà đầu tư để thực hiện nhiệm vụ phát triển Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND thành phố Vinh huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển các ngành và các lĩnh vực trên địa bàn thành phố Vinh.

Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình trên địa bàn, xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và xử lý kịp thời các vương mắc, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình triển khai thực hiện để thành phố Vinh có sự bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội nói chung, thu hút đầu tư nói riêng xứng đáng là thành phố "đáng sống", là đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đối mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)