Cây bị chặt hạ trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Liên quan đến việc "thảm sát" cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có Công văn số 2168/VPCP-KTN yêu cầu thành phố Hà Nội khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Theo Công văn số 2168/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát đánh giá các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công văn nêu rõ: "Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện."

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tăng cường quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Theo Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014-2015, Hà Nội sẽ thực hiện chặt hạ, trồng thay thế 6.708 cây xanh trên 190 tuyến phố. Việc thực hiện thay thế hàng loạt cây xanh đã vấp phải phản ứng của người dân, cũng như các nhà khoa học, chuyên gia bảo tồn trên cả nước.

Hôm 20/3/2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chính thức chỉ đạo dừng việc chặt hạ cây xanh tại Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 22/3/2015, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh, đồng thời tạm đình chỉ công tác một số cán bộ liên quan trực tiếp đến vụ việc kể trên./.

Công văn số 2168/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ