Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), vừa qua, Ban chấp hành Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã họp để bầu thay thế bổ sung các Ủy viên Ban chấp hành cũng như bầu thay thế vị trí Chủ tịch.

Theo đó, Hiệp hội đã thống nhất bầu bổ sung và thay thế 4 Ủy viên vào vị trí Ban chấp hành với tỷ lệ đồng ý là 100%, gồm: Ông Quách Hùng Hiệp, Phó Tổng Giám đốc BIDV; ông Phạm Phú Khôi, Phó Tổng Giám đốc VPBank; ông Đậu Minh Lâm, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Bảo Việt; bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á.

Ban Chấp hành đã thống nhất bầu Ông Quách Hùng Hiệp vào vị trí Ủy viên Ban Thường vụ với tỷ lệ đồng ý là 100% và vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội (thay thế ông Hoàng Huy Hà - nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV) với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Như vậy tổng số Ủy viên Ban chấp hành sau khi bầu bổ sung và thay thế vẫn giữ nguyên là 21 Ủy viên đại diện cho 56 thành viên của Hiệp hội. Các Ủy viên Ban chấp hành sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ 3 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của Hiệp hội (2013-2016).

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội, ông Quách Hùng Hiệp chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tiếp tục đại diện BIDV đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội. Tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng các vị Ủy viên Ban chấp hành tiếp nối những công việc mà Hiệp hội đã làm dưới sự lãnh đạo của ông Hoàng Huy Hà.”

Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam chính thức thành lập tháng 8/2009. VBMA có 56 hội viên bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và các định chế khác.

Mục tiêu và sứ mạng hoạt động của VBMA là nhằm thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của thị trường trái phiếu Việt Nam thông qua các hoạt động: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, tham gia đóng góp ý kiến từ thị trường để giúp các cơ quan quản lý xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; tổ chức các diễn đàn tạo cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác hiệu quả giữa các hội viên nói riêng và giữa các thành phần tham gia thị trường nói chung..../.