Sáng 7/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị liên tịch, tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp năm 2010 và bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2011 giữa hai bên.

Theo Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim, trong năm qua, công tác phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; qua đó góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt chưa tốt như việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn trong thực hiện Quy chế chưa thường xuyên, thực sự sâu sát; việc gửi văn bản tới Mặt trận để lấy ý kiến đóng góp thường chậm, thiếu đồng bộ nên không đủ thời gian và điều kiện để góp ý có chất lượng hơn...

Trọng tâm phối hợp công tác năm 2011 giữa hai bên vẫn tập trung vào củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể như phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phát huy khả năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên, thu hút đông đảo nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực xây dựng đất nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham vấn ý kiến của Mặt trận khi quyết định những vấn đề lớn, liên quan đến quốc kế, dân sinh, quan trọng và nhạy cảm...

Phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tạo điều kiện và có phương thức phù hợp nhất để Mặt trận và các tổ chức thành viên liên quan tham gia góp ý kiến trong quá trình soạn thảo và thẩm tra các dự án luật.

Hai bên cũng cần có hướng dẫn cụ thể về công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân; tăng cường đề xuất, kiến nghị, tham gia góp ý và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong công tác sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách, pháp luật... Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, hai bên tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chuẩn bị tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội khóa XII và chỉ đạo tổng kết công tác của Hội đồng Nhân dân các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tăng cường hoạt động giám sát, nhất là về kiểm soát giá cả, quản lý nợ công, tài sản công...

Các đại biểu đều đánh giá cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đề xuất những nội dung, phương thức đổi mới để nâng cao chất lượng công tác, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên vì một mục tiêu chung là tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên, cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm và đánh giá cao những hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là hoạt động vì người nghèo - hoạt động nổi bật, gây tiếng vang không chỉ trong nước mà cả quốc tế, tạo sự gắn bó mật thiết giữa các tầng lớp nhân dân, sự gắn bó với Đảng và Nhà nước.

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2010-2016, công tác phối hợp giữa hai bên càng quan trọng, đặc biệt là trong hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tài đủ đức, tổ chức lấy ý kiến cử tri...

Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cũng cho rằng công tác phối hợp giữa hai bên đã có những đổi mới và được tăng cường hơn; nhất là trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến công tác bầu cử, hai bên cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Tới đây, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch về công tác tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, với tinh thần khắc phục tình trạng hành chính, hội nghị, mở rộng ra với nhiều hình thức, cách thức để thu thập, tiếp thu được nhiều hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Giáo sư Lưu Văn Đạt đề nghị cần tạo điều kiện hơn nữa, nhất là việc gửi sớm các văn bản để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý kiến có chất lượng hơn trong xây dựng các dự án luật; phối hợp chặt chẽ trong giám sát việc thực thi pháp luật. Quan trọng hơn cả là giữ vững lòng tin trong nhân dân với Đảng, với Nhà nước; tạo động lực, sức mạnh xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đoàn kết, thống nhất vì mục đích chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng cần nghiên cứu nâng tầm công tác phối hợp giữa hai bên, đi vào những vấn đề rất cụ thể, để Mặt trận có tiếng nói xứng tầm với chức năng của mình, có được những kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, phản ánh những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhận định tuy còn có những hạn chế nhất định nhưng phối hợp hoạt động giữa hai bên ngày càng được tăng cường và đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, thúc đẩy các cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình theo luật định. Nổi bật là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, uy tín, vai trò của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng lên, được nhân dân ghi nhận, tin tưởng. Chủ tịch Huỳnh Đảm tin rằng sắp tới sẽ có những đổi mới, liên kết chặt chẽ hơn để nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa hai bên; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhận được sự hoan nghênh, đồng tình của cử tri và nhân dân. Những thành công trong hoạt động của Quốc hội có sự hỗ trợ, đóng góp quan trọng từ phía Mặt trận với tình cảm ấm áp, thân tình, tin cậy lẫn nhau và trao đổi rất thẳng thắn với mục tiêu chung là vì dân vì nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2011 với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra như chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới, công tác phối hợp giữa hai bên cần tiếp tục có những đổi mới, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội./.