Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh : Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá chương trình phối hợp được ký kết giữa 5 cơ quan, tổ chức đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phát huy tốt chức năng giám sát và phản biện của Mặt trận và các tổ chức thành viên; đề cao trách nhiệm quản lý của cơ quan Nhà nước.

Các bên liên quan đã quan tâm hơn đến công tác phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho công dân.

Hoạt động của các đoàn giám sát liên ngành ở Trung ương và địa phương đối với một số vụ việc tồn đọng, kéo dài tại cơ sở được thực hiện nghiêm túc, qua đó đã phát hiện những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn giám sát liên ngành có báo cáo kết luận đối với từng vụ việc, đồng thời đề xuất kiến nghị cụ thể đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách có liên quan...

Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Trụ sở tiếp dân Trung ương đã chủ động phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tốt các lớp tập huấn, tạo điều kiện để Liên đoàn Luật sư Việt Nam kịp thời đề xuất luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho công dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương; phát huy vai trò của luật sư trong việc giải thích, tuyên truyền pháp luật cho công dân, giảm thiểu những đơn thư khiếu nại, tố cáo không có căn cứ, không đúng quy định, góp phần giảm tải bức xúc trong nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong những năm gần đây khá phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại đã kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Một số vụ việc đã được giải quyết đúng quy định nhưng công dân vẫn cố tình khiếu tố lên các cơ quan Trung ương, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ở một số địa phương, công tác tiếp công dân còn chưa được thực sự quan tâm, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa đúng theo quy định dẫn đến khiếu nại vượt cấp.

Việc tổ chức các đoàn giám sát liên ngành ở Trung ương giám sát đối với một số vụ việc khiếu kiện kéo dài tuy đã được triển khai nhưng kết quả chưa thực sự rõ nét...

Hội nghị thống nhất: Năm 2016, các cơ quan đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn pháp lý cho nhân dân.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục cử luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Hội Luật gia Việt Nam cử luật gia tham gia hướng dẫn, tư vấn pháp lý cho công dân, ưu tiên giải quyết các trường hợp theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các bên tham gia chương trình phối hợp lựa chọn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp, “điểm nóng”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, vi phạm quyền, lợi ích chính đáng của công dân để xem xét, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về hướng xử lý, giải quyết.

Các cơ quan phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Việc thực hiện ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa 5 cơ quan, tổ chức đã thể hiện rõ vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp được quy định trong Hiến pháp; phát huy tích cực vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc phối hợp với cơ quan chức năng tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý cho công dân theo quy định của pháp luật.

Chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan ký chương trình phối hợp trước 30/3. Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, nhất là đối với các địa phương còn nhiều bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; tiếp tục tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương. Lãnh đạo các bên liên quan sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh phối hợp với các nội dung cụ thể, mạng lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức cùng cấp thực hiện triển khai tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với cơ quan Thanh tra, Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư ở địa phương nghiêm túc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm; chủ động nắm bắt tình hình thực tế, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tốt chương trình phối hợp./.