Phoi hop tiep cong dan phuc vu ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XIII hinh anh 1Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân; đảm bảo quyền khiếu nạ​i, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan hữu quan đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIII của Ban Dân nguyện.

Theo đó, Ban Dân nguyện tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; chủ trì tổ chức phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân khi có yêu cầu.

Ban Dân nguyện và Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, đơn vị mình.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, nhất là những vụ việc đông người, vượt cấp, gay gắt, kéo dài...

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giữa hai kỳ họp (kỳ 9 và 10), Quốc hội kh​óa XIII của Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đánh giá: Từ tháng 6 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm so với thời điểm giữa kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XIII, nhưng tính phức tạp ngày càng gia tăng theo thời gian gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chuyển đổi mô hình chợ, đất nông lâm trường...

Giữa hai kỳ họp, Trụ sở đã tiếp 8.189 công dân đến trình bày 2.096 vụ việc, trong đó có 255 lượt đoàn đông người. So với giữa hai nhiệm kỳ họp trước, số lượt người giảm 25,4% (8.189/10.981); số vụ giảm 34,3% (2.096/3.188) và giảm 0,2% số đoàn đồng người (267/272).

Từ ngày 27/6/2015 đến 5/10/2015, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp nhận 5.176 đơn thư các loại; trong đó đã xử lý 4.505 đơn.../.
 

Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)