(Ảnh minh họa. Quân Trang/TTXVN)

Ngày 22/12, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 137 mẹ (trong đó có 10 mẹ còn sống) đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh khẩn trương rà soát, tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ các mẹ đủ tiêu chuẩn để đề nghị được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương cống hiến, hy sinh của các mẹ đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, gia đình và mỗi cá nhân tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách...

Đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh có 1.328 mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng ngày, tại thành phố Tân An, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 132 mẹ ở thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Bến Lức, Tân Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.

Ông Nguyễn Bá Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ, tri ân sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn xã hội sẽ tiếp tục quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ và gia đình của các mẹ, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách đối với người có công bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa.

Trước đó, ngày 21/12, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 120 mẹ thuộc hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Đến nay, toàn tỉnh Long An có gần 5.000 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng./.