Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 25/4 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho 28 tập thể, 34 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước.

Theo đó, Qyết định số 803/QĐ-CTN, truy tặng 19 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết định số 804/QĐ-CTN, phong tặng 23 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Còn Quyết định số 805/QĐ-CTN, truy tặng 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quyết định số 806/QĐ-CTN, phong tặng 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp./.

Minh Khánh (TTXVN)