Phong trào "tượng đài đánh lại bạn" lan truyền trên mạng xã hội

Người dùng mạng đã chia sẻ bộ ảnh "tượng đài đánh lại chúng ta" nhằm phản làn sóng phá bỏ tượng đài trong phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Anh.
(Vietnam+)