[Photo] 2.000 con cừu biểu tình ở Madrid đòi quyền di cư

Những người chăn cừu ở Tây Ban Nha đã lùa 2.000 con cừu vào đường phố Madrid để biểu tình đòi quyền chăn thả và di cư tự do cho loài cừu.
(Vietnam+)