Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

[Photo] 2.000 con cừu biểu tình ở Madrid đòi quyền di cư

(Vietnam+) Bản in

Những người chăn cừu ở Tây Ban Nha đã lùa 2.000 con cừu vào đường phố Madrid để biểu tình đòi quyền chăn thả và di cư tự do cho loài cừu.