[Photo] 55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)