[Photo] Ai Cập phát hiện 250 lăng mộ có niên đại 4.200 năm

Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các lăng mộ này có niên đại từ khoảng cuối thời kỳ Cổ Vương quốc Ai Cập cho đến cuối thời vương triều Ptolemaic.
(TTXVN/Vietnam+)