[Photo] Ảnh vệ tinh tố cáo Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông

Nhật báo Anh The Guadian ngày 17/9 đã đăng những hình ảnh chụp từ vệ tinh đối với 4 đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) cung cấp.
(Vietnam+)