[Photo] Bà mẹ 65 tuổi sinh tư sau khi đã có 13 người con

Bà mẹ 65 tuổi người Berlin, Đức Annegret Raunigk trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất trên thế giới sinh tư sau khi đã có 13 người con khác.
Phương Anh (Vietnam+)