[Photo] Bản Lác sôi động trở lại: Du khách bắt đầu du Xuân muộn

Ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, sau thời gian "cố thủ," nhiều người đã bắt đầu du Xuân muộn. Cuối tuần qua, Bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình) chứng kiến sự trở lại của du khách trong nước và quốc tế.
Xuân Mai (Vietnam+)