Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Bàn mạt chược khổng lồ xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc

(Vietnam+) Bản in

Mạt chược là một trò chơi của Trung Quốc đòi hỏi ở người chơi sự khéo léo và khả năng thao lược. Nhưng đặc biệt, đối với bàn chơi mạt chược khổng lồ tại Vũ Hán thì bạn còn cần có thể lực thật tốt.