[Photo] Bảo tàng Côn Đảo - lưu trữ những trang sử hào hùng

Bảo tàng Côn Đảo là nơi trưng bày các hiện vật, hình ảnh về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, về lịch sử phát triển của con người và vùng đất Côn Đảo.
(TTXVN/Vietnam+)