[Photo] "Bảo tàng" nghệ thuật graffiti khổng lồ trên đường phố Moskva

Nếu 10 năm trước, vẽ graffiti là phạm pháp ở Moskva thì ngày nay chính quyền thành phố này đã hợp tác với nhiều nghệ sỹ đường phố để tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp.
(Vietnam+)