[Photo] Bệnh nhân cấp cứu tăng 1,5 lần so với ngày thường

Trong mấy ngày đây, bệnh nhân đến khám và cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường.
Thuỳ Giang (Vietnam+)