[Photo] Bí ẩn những bức tượng đồng thời XHCN tại thủ đô Moskva

Ga tàu điện ngầm “Quảng trường Cách mạng” thủ đô Moskva (Nga) mô tả lịch sử Liên Xô, từ những bức tượng của Cách mạng Tháng 10 cho tới cuộc sống hạnh phúc sau đó dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
(TTXVN/Vietnam+)