[Photo] Bộ đội Không quân Việt Nam và những chiến công lừng lẫy

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, 65 năm qua, Bộ đội Không quân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)