Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Bộ sưu tập tranh khắc gỗ và mộc bản từ 1970 - 2015

Doãn Đức - Ngọc Tùng (Vietnam+) Bản in

Bộ sưu tập gồm hơn 100 tác phẩm, chủ yếu là tranh khắc gỗ và mộc bản của họa sỹ Trần Nguyên Đán nằm trong bộ sưu tập của bà Nguyễn Thị Thu Hòa (Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội).