[Photo] Các sản phẩm 'Made in Korea' độc đáo trưng bày tại MIK 2019

Sự kiện “Made in Korea & Made by Korea” (MIK 2019) đã diễn ra tại EL Tower, Seoul cùng sự tham gia của 35 doanh nghiệp tại Hàn Quốc với nhiều sản phẩm độc đáo.
Hồng Kiều (Vietnam+)