[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 1‘Phong cảnh nông thôn’ qua góc nhìn của Trần Lưu Hậu. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 2Sáng tác trên chất liệu acrylic của nghệ sỹ Nguyễn Trung. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 3Góc ‘Trừu tượng’ của nghệ sỹ Hồ Hữu Thủ. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 4Tranh sơn dầu ‘IPO đen’ của họa sỹ Nguyễn Quân. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 5Họa sỹ Thành Chương kể về ‘Tuổi thơ tôi.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 6Nghệ sỹ Phạm Luận vẽ ‘Hà Nội nắng.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 7‘Hà Nội 1972’ của Nguyễn Trung Tín gợi lại ký ức về Thủ đô một thời đã xa. ’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 8Họa sỹ Phan Cẩm Thượng và câu chuyện trên ‘Đường đi lấy kinh.’  (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 9Tác phẩm ‘Rằm tháng Bảy’ của họa sỹ Đặng Xuân Hòa. ’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 10Lê Thiết Cương vẫn giữ phong cách vẽ tối giản trong ‘Hạt gạo.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 11Tác phẩm ‘Ngày xanh’ của Phạm An Hải. Họa sỹ chia sẻ, anh đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng một định dạng trừu tượng mới của hội họa Á Đông. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 12Họa sỹ Đinh Ý Nhi vẽ về ‘Hai người đàn bà.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

[Photo] Cai nhin toan canh ve my thuat Viet 30 nam Doi moi hinh anh 13‘Đô thị ảo 1’ của Đào Quốc Huy kể câu chuyện về đời sống đương đại. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

An Ngọc (Vietnam+)