‘Phong cảnh nông thôn’ qua góc nhìn của Trần Lưu Hậu. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Sáng tác trên chất liệu acrylic của nghệ sỹ Nguyễn Trung. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Góc ‘Trừu tượng’ của nghệ sỹ Hồ Hữu Thủ. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Tranh sơn dầu ‘IPO đen’ của họa sỹ Nguyễn Quân. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

Họa sỹ Thành Chương kể về ‘Tuổi thơ tôi.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Nghệ sỹ Phạm Luận vẽ ‘Hà Nội nắng.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
‘Hà Nội 1972’ của Nguyễn Trung Tín gợi lại ký ức về Thủ đô một thời đã xa. ’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Họa sỹ Phan Cẩm Thượng và câu chuyện trên ‘Đường đi lấy kinh.’  (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Tác phẩm ‘Rằm tháng Bảy’ của họa sỹ Đặng Xuân Hòa. ’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Lê Thiết Cương vẫn giữ phong cách vẽ tối giản trong ‘Hạt gạo.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Tác phẩm ‘Ngày xanh’ của Phạm An Hải. Họa sỹ chia sẻ, anh đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng một định dạng trừu tượng mới của hội họa Á Đông. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Họa sỹ Đinh Ý Nhi vẽ về ‘Hai người đàn bà.’ (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

‘Đô thị ảo 1’ của Đào Quốc Huy kể câu chuyện về đời sống đương đại. (Ảnh: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)