[Photo] Cận cảnh cầu khóa tình yêu có nguy cơ sập ở Paris

Thành phố Paris sẽ khởi động chiến dịch gỡ bỏ các ổ khóa tình yêu trên cây cầu đi bộ nổi tiếng Ponts des Arts và chấm dứt hoàn toàn truyền thống móc ổ khóa lên cây cầu lịch sử.
(Vietnam+)