[Photo] Cận cảnh "địa ngục trần gian" bên trong nhà tù ở Brazil

Các nhà tù ở bang Pernambuco bị điều hành bởi những tù nhân đại ca, kẻ sẵn sàng bán cocaine và giết hại kẻ khác ngay trong tù.
(Vietnam+)