Thứ Bảy, Tháng Mười Một 25/11/2017

[Photo] Cận cảnh loài rắn giao phối ngay sau giấc ngủ đông dài

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Loài rắn sọc đỏ sống ở vùng Narcisse thuộc Manitoba, Canada có giấc ngủ đông khá dài và việc đầu tiên chúng làm sau khi tỉnh dậy là giao phối.