[Photo] Cận cảnh lực lượng quốc phòng tinh nhuệ của Nga

Đây là những người lính đặc biệt, được đào tạo và trang bị tốt nhất trong quân đội Nga để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc gia.
(Vietnam+)