Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn đính... răng khôn

(Vietnam+) Bản in

Lucas Mancoon-Unger đã khiến bạn gái mình phải sững sờ trong ngày Hallooween khi cầu hồn bạn gái Carlee Leifkes bằng một chiếc nhẫn có đính răng khôn của mình.