Thứ Ba, Tháng Mười Một 21/11/2017

[Photo] Chiêm ngưỡng thư viện đại học Aomori Chuo Gakuin của Nhật

Nguyễn Tuyến-Gia Quân (Vietnam+) Bản in

Đại học Aomori Chuo Gakuin là một đại học lớn của tỉnh Aomori. Một trong những điều đặc biệt của trường là thư viện với số lượng 85.000 đầu sách, DVD, CD, sách 3D...