[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 1Chợ bắt đầu hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 2Chợ bắt đầu hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 3Các mặt hàng bày bán ở chợ chủ yếu là nông sản. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 4Các mặt hàng bày bán ở chợ chủ yếu là nông sản. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 5(Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 6Một tiểu thương tranh thủ chợp mắt lúc nửa đêm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 7(Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 8Các mặt hàng bày bán ở chợ chủ yếu là nông sản. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 9Chợ bắt đầu hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Cho dem nong san dip giap Tet Nguyen dan tai Hau Giang hinh anh 10Các mặt hàng bày bán ở chợ chủ yếu là nông sản. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)